19 Ad ve Sıfatlarıyla Zâtî Dîvânı nda Rakîb


ZAVOTÇU G.

Ahmet Atilla Şentürk Armağanı,, pp.767-776, 2013 (Peer-Reviewed Journal)