Mikozis Fungoides Hastalarında Fototerapi Tedavisi Öncesi ve Sonrası Sitokrom P450 Enzim Ekspresyonlarının İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi ve CYP1B1 Gen Polimorfizminin Etkisi


KARADAĞ A. S. , AKALIN İ., ÖZLÜ E., OĞUZTÜZÜN S., Zindancı İ., ŞİMŞEK G., ...More

V.DOD. Dermatoloji Gündemi, 23 September - 01 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text