ÖZEL HAYATIN KORUNMASI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEMENİN İSLAM HUKUKU İLE MUKAYESESİ


HIRA A., Rubeyş A. b. M.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.13, pp.75-102, 2014 (Peer-Reviewed Journal)