Karadeniz in Sinop Kıyılarından Yakalanan Bazı Kemikli Balıklarda Scolex pleuronectis Cestoda Enfeksiyonları


ÖZER A., GÜNEYDAĞ S. , ÖZKAN H.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey