Yazılı Basında Risk Algısının Oluşturulması Süreci: Küresel Isınma Örneği


Creative Commons License

Sayımer İ., Cılızoğlu G. Y.

Marmara İletişim Dergisi, no.15, pp.7-21, 2009 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Marmara İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.7-21
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Kitle iletişim araçları ve sivil toplum örgütleri bilgi toplumuna geçiş sürecinde olan toplumlardaki bireyleri şekillendirmede önemli bir etkiye sahiptir. Söz konusu medyaların, küresel ısınma gibi dünya kamuoyunun önemli gündem konularıyla ilgili olarak da toplumu bilgilendirmesi beklenmelidir. Bu bağlamda Türkiye’de görsel ve işitsel medyanın kamuoyuna sunacağı enformasyon küresel ısınma sorunsalına yönelik bilgi açığını gidermeye önemli katkı sunacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kamuoyunun küresel ısınma sorunu hakkında yazılı basında kimin aracılığıyla, ne şekilde, ne ölçüde bilgilendirildiğini ve aynı zamanda kamuoyuna verilen enformasyonun hedef kitlenin sosyal ve kültürel farklılıklarına uygun kodlar içerip içermediğini ortaya çıkarmaktır. 2007 yılının üç aylık yaz mevsimi döneminde yapılan araştırma için Türkiye’de okur profi li sosyo-kültürel açıdan farklılık gösteren üç büyük ulusal gazete seçilerek içerik analizi yapılmış, elde edilen temel bulgular değerlendirilmiştir.