ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KULLANILAN METOTLAR


Gürsel S., Keskin İ.

International Aviation Management Conference, Ankara, Turkey, 18 - 19 November 2021, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

 

Amaç – Havacılık endüstrisi küreselleşme ve ticaret hacminin artması ile gelişmekte ve hızla büyüyen bir sektör haline gelmektedir. Ülkelerin sosyo-ekonomik refahının arttırmasında önemli bir rolü mevcuttur. Ancak bu gelişmelerin çevreye etkileri büyüktür. Küreselleşmenin sonucu olan İklim değişikliği ve gürültü gibi tetikleyiciler havaalanlarını ve paydaşlarını uzun vadede iş ve işlemlerinde bu risklerin yönetilmesine yatırım yapmaya yönlendirmektedir. Enerji tüketimi oldukça fazla olan ve sera gazı emisyonuna katkısı tüm dünyada dikkat çeken havalimanı yerleşkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Hava taşımacılığının küresel ekonomi işleyişi, turizm ve lojistik için konumu vazgeçilmez olsa da bu kazanıma karşın doğaya salınan CO2 miktarı azaltılmadığı takdirde dünyanın geleceği pek de parlak değildir. Çevresel etkileri en aza indirmek ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması için havaalanlarının tasarımı, inşaatı ve işletiminde giderek artan bir çaba egemen olmaktadır. Havaalanlarının varlığı havacılık kaynaklı kirlilikte önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle mimari tasarımlar dahil olmak üzere “temiz” havaalanları oluşturmak için, sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirilmiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak ve mevcut karbon salınımını en aza indirmek için yapılan çalışmalar hem havaalanlarını hem de havayollarını kapsamaktadır. Havalimanlarından salınan karbondioksit miktarını sadece terminal binası olarak değil havayollarının hareketleri de dahil olarak incelenmektedir, büyük havalimanlarının projelendirilmesi sonrasında oluşacak çevre etkilerinin sadece havalimanı terminali ile sınırlı kalamayacağı çeşitli örnekler ile anlaşılmıştır bu bağlamda yapılan çalışmalar incelenecektir.