The Effect of Different Proportions of Rosehip (Rosa canina, L.) Oil Added to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, L.) Feed on Growth Growth Performance


Creative Commons License

Alnaıem O., Aydın H.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.2, pp.217-223, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35229/jaes.872460
  • Title of Journal : Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
  • Page Numbers: pp.217-223

Abstract

In this study, the effects of rosehip (Rosa canina L.) oil added to the diets of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) at different rates on the growth performance, feed efficiency and survival rate of fish were investigated. For this purpose, rosehip oil in 4 different concentrations (0, 2, 4 and 6 ml / kg) was added to the feed of juvenile trout with an initial average weight of 1.7 ± 2.8 g, for 90 days (pH 7.15-8.33, temperature 12.3-15.9 °C and dissolved oxygen in the range 6.85-10.8 mg / l). The experimental groups were planned with 2 replications and 200 juvenile fish were placed in each tank and a total of 1600 fish were studied. At the end of the experiment, the highest increase in live weight was obtained in the IV. group in which 53.71 ± 1.12 g and 0.71 ± 0.02 feed conversion rate and 6 ml / kg rosehip oil was added and the difference was statistically significant compared to the other groups (P <0.05). As a result; in this study, it was determined that the addition of Rosehip oil to juvenile trout feeds increased the rate of feed efficiency to fish and had a positive effect on the development of fish.

Bu çalışmada yavru gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) yemlerine farklı oranlarda ilave edilen Kuşburnu (Rosa canina L.) yağının, balıkların büyüme performansı, yemden yararlanma ve yaşama oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, başlangıç ortalama ağırlıkları 1,7±0,11 g olan yavru alabalıkların yemlerine 4 farklı konsantrasyonda 0 ml/kg, 2 ml/kg, 4 ml/kg ve 6 ml/kg olacak şekilde Kuşburnu yağı ilave edilerek 90 gün boyunca (pH 7,15-8,33, sıcaklık 12,3-15,9 °C ve çözünmüş oksijen 6,85-10,8 mg/l aralığında) beslenmiştir. Deneme grupları 2 tekerrürlü olarak planlanmış ve her bir tanka 200 adet yavru balık konularak toplamda 1600 adet balıkla çalışma yürütülmüştür. Deneme sonunda en yüksek canlı ağırlık artışı (53,71±1,12 g) ve (0,7±0,02) yem dönüşüm oranı ile 6 ml/kg Kuşburnu yağı ilave edilen IV. grupta elde edilmiş ve diğer gruplara göre istatistiksel olarak fark önemli çıkmıştır (P<0,05). Sonuç olarak; bu çalışmada, kuşburnu yağının yavru alabalık yemlerine ilave edilmesi ile balıkların yemden yaralanma oranının arttığı ve balıkların gelişmelerinde de olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.