Kocaeli İlinde Çalışan Lisanslı Taekwondocuların Saldırganlık ve Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

KAHVECİ İ., KARAGÜN E. , SARPER KAHVECİ M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.3458-3473, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26466/opus.728250
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.3458-3473

Özet

Amaç Kocaeli İlinde lisanslı çalışan Taekwondo sporcularının saldırganlık ve mutluluk düzeylerini belirlemektir. Etik onay alındıktan sonra Kocaeli ilinde bulunan kulüplerde lisanslı çalışan 254 Taekwondo sporcusuna araştırma hakkında bilgi verildikten sonra gönüllü katılmak isteyenlere; Argyle ve arkadaşları tarafından geliştirilen Oxford Mutluluk Ölçeği ile Buss ve Perry tarafından geliştirilen Saldırganlık Ölçeği uygulanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız gruplar için t testi, ikiden fazla küme karşılaştırmaları için varyans analizi (One way Anova) ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuçta;; yaş, cinsiyet ve anne eğitim durumu açısından saldırganlık ve mutluluk düzeylerinde bir fark bulunmamıştır. Mutluluk düzeyi sadece spor yapma amacına gore anlamlı bulunurken; saldırganlık seviyesi; eğitim düzeyine göre tüm alt boyutlarda; ekonomik duruma göre sözel saldırganlık; baba eğitim durumuna göre fiziksel ve sözel saldırganlık alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca mutluluk artarken saldırganlığın azaldığı görülmüştür. Spor yapma amacı yaşam kalitesine katkı sağlamak ve sevdiği işi yapmak olduğunda mutluluğun arttığı, bir şey kazanmaya yönelik sonuç odaklı çalışıldığında da mutluluğun azaldığı görülmüştür. Ayrıca babalarının eğitim seviyeleri düştükçe fiziksel ve sözel saldırganlığın; gelir durumu orta ve iyi seviyede olanlarda ise sözel saldırganlığın arttığı bulunmuştur. 

The aim is to determine the aggressiveness and happiness levels of licensed working Taekwondo athletes. After receiving ethical approval, 254 taekwondo athletes who were licensed in Kocaeli province clubs were informed about the research, and the Oxford Happiness Scale developed by Argyle et al. and Buss Perry aggression scale were applied to those who wanted to participate voluntarily. The data were analyzed by parametric tests (t test,variance analysis) and Pearson correlation test because the showed normal distribution. As a result, there was no difference in the lecels of aggression and happiness in terms of age, gender and maternal educational status. While the level of happiness was found to be significant only according to the purpose of sports; the level of aggression; all lower dimensions according to educational level; verbal aggression according to economic situation; and the lower dimensions of physical and verbal aggression according to father education status were found significant differences. It has also been seen that aggression decreases while happiness increases. It has been observed that happiness increases when the goal of sports is to contribute to the quality of life and to do the job that he loves, and happiness decreases when results-oriented efforts towards winning something are made. It was also found that physical and verbal aggression increased as their fathers' education levels decreased, while verbal aggression increased in those with moderate and good income status.