Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma


Yücebalkan B., Aksu B.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)