Osmanlı Dönemi Albüm Portreleri Anlatısında Epik Film Tasarımına Kaynaklık Edecek Özelliklerin Değerlendirilmesi Levni nin albümündeki Bazı Portreler Üzerinde Bir Görsel Sosyoloji Okuması


YAKUT İ.

Art Sanat Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Art Sanat Dergisi