Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Kapsamı Dışında Kalan Hususlar


Dinç H.

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal)