Kalıp imalatcılarının AHP ve bulanık AHP yöntemleri kullanılarak performanslarının değerlendirilmesi


YILDIZ KUMRU P. , KUMRU M.

18.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text