N ethyl N nitrosourea nın sıçanlarda neden olduğu subqutan rhabdomyosarkoma mutajenitesinde DNA hipometilasyonun olası rolü


ÖZDEMİR Ö., ALPTEKİN D., Çolak A., KASAP H., POLAT F. , Atilla A.

XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Turkey, 26 - 29 April 2000

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey