Housing the Masses and the New Housing Culture: New Frankfurt Housing Programme, 1925-1931


Creative Commons License

Cantürk Akyildiz E.

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.9, no.2, pp.215-232, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN
  • Journal Indexes: Art Source, Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.215-232
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

I. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa, sosyal demokrat yönetimlerin iktidarda bulunduğu Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere, ayrıcalıklı olmayan sınıfların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla sosyal konut programlarının gerçekleştirilmesine tanık olmuştur. Bu konut programlarının en kapsamlı uygulamalarından biri Frankfurt’ta Ernst May öncülüğünde gerçekleştirilen Das Neue Frankfurt (Yeni Frankfurt) sosyal konut programıdır. Düşük gelirlilere konut sağlanması amacıyla, 1925 yılında başlayan ve 1931 yılında sonlanan program kapsamında, Ernst May ve ekibi, sayısı yaklaşık 15.000’i bulan konut birimi tasarlamış ve inşa etmiştir. Sonunda program, sürekli artan konut ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmışsa da modern mimarlığın temel ilkeleri haline gelmiş standartlaşma, rasyonelleşme ve işlevsellik ilkelerinin, konut tasarımında en uç noktada araştırıldığı ve uygulandığı önemli mimari deneyler olarak, modern konut mimarlığını etkilemiştir. Çalışmada, Das Neue Frankfurt projesinin modern insanın barınma sorununa verdiği cevaplar, işlevsellik, rasyonelleşme, standartlaşma, seri-üretim ve minimum konut kavramları üzerinden hem yerleşme ölçeğinde hem de konut birimi ölçeğinde ele alınmış ve tartışılmıştır.