VATS yapılacak bir olgu nedeniyle ultrason rehberliğinde torakal paravertebral blok uygulanması


AKSU C. , GÜRKAN Y., ÇARDAKÖZÜ T.

12. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Turkey, 29 September - 02 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey