The Place of Istanbul University Sapanca Inland Waters Research and Application Unit in The Spread of Trout Production in Turkey


Creative Commons License

Aydın H., Baltacı M. A.

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, pp.129-134, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye de ilk ticari balık yetiştiriciliği, 1969 yılında Bilecik (Bozüyük)’te Hasan Papila tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de alabalık üretiminin yaygınlaşmasında, Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi’nin katkısı oldukça yüksektir. Araştırma Biriminde, 1978 yılında 4000 kadar yumurta ve 1200 adet 2-3 cm boyunda gökkuşağı alabalığı yavrusu ile üretime başlandı. Bu birimde yürü-tülen ve 1982 yılında Türk ve Alman hükümetleri tarafından imzalanan “Mar-mara Bölgesi İçsu Ürünlerini Geliştirme Projesi” çerçevesinde özellikle Gök-kuşağı Alabalığı üretiminin Türkiye’de yaygınlaşmasında çok büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Araştırma Biriminde alabalık üretiminin yanı sıra, bölgedeki yeni te-sislerin projelendirilmesi, balık hastalıkları ve balık yemleme konularında üretici-lere çok sayıda eğitimler verilmiştir. Kuruluşundan bu yana, Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Biriminde, çok sayıda Yüksek Lisans, Doktora ve diğer akademik çalışmalar yürütülmüştür. Aynı zamanda her yıl ülkemizdeki birçok Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri staj ve ders uygulamalarını Araştırma Biriminde yapmışlardır. Araştırma Biriminde halen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus my-kiss), Rus mersin balığı (A.gueldenstaedtii) ve doğal alabalık (Salmo trutta) üretim çalışmalarının yanı sıra biyoteknoloji konusunda araştırmalar devam etmektedir.