Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren (YDDPS) Malzemenin Farklı Enerjili Darbeler Altındaki Kırılma Davranışı


ŞAHİN T. , SINMAZÇELİK T. , YILMAZ T.

7th International Fracture Conference, 19 - 21 October 2005