Serviks Tümörleri 89 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi


OK ATILGAN A., ÖZEN Ö., HABERAL REYHAN A. N. , VURAL Ç. , AKAR ÖZKAN E., AYHAN A.

20. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey