DETERMINATION OF LEVEL OF COMFORT AND PERCEPTION FOR A HUMAN BODY IN TALL BUILDING STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE AND AMBIENT VIBRATIONS


Creative Commons License

Beyen K.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, vol.1, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Recent advancements in sensing and data acquisition technology have made monitoring of structures and infrastructure more affordable and, at the same time, more comprehensive. Examples of such advancements are the utilization of fully automated systems for long-term monitoring and the remote control of the sensing system over the communication technologies. This paper presents the long term monitored data and analysis for forensic quantification of an in-service tall building. Monitoring system along with advanced data analysis techniques (modal identification in time domain, spectrum analysis in frequency domain and wavelet analysis in time-frequency domain) enabled extraction of detailed information about dynamic characteristics of the building structure. In the building investigated in this study, vibrations are induced due to both ambient, far and near field earthquakes and human-structure interaction which is caused by daily life conditions and some rhythmic actions. In addition, wind-induced lateral vibrations are extracted to assist with evaluation of the characteristic structural dynamic behavior. Applying the available standards together with engineering insights, the vibration performance of 152 meter tall building structure is evaluated. The evaluation showed that the performance of the structure under forced vibrations is satisfactory in terms of serviceability. It is shown that the level of vibration in the structure meet the limits of human comfort.

Sensör ve veri toplama teknolojilerinde oluşan gelişmeler yapıların izlenmesini düşük maliyetlerde mümkün kıldığı gibi, toplanan bilginin yelpazesini de genişletmiştir. Uzun süreli otomatik izleme sistemlerinin kullanılmaya başlanması ve uzaktan kontrollü sensor sistemleri benzer ileri uygulama örnekleridir. Bu çalışma işletme yükleri altında yüksek bir binanın değerlendirilmesi için kurulan uzun periyotlu izleme sisteminden elde edilmiş verileri, analizleri ve tartışmaları sunmaktadır. Özgün yapı dinamiği özelliklerini izleme sistemi ve ileri veri analiz teknikleri (zaman tanım alanında modal tanılama, frekans tanım alanında spektral analiz ve zaman-frekans alanında dalgacık analizi) ile ortaya çıkartılmıştır. Çalışılan yapı çevrel, uzak ve yakın depremler ve içinde yaşayan insan aktivitesiyle etkileşimli titreşimlere maruz kalmıştır. Rüzgarın tetiklediği yapısal titreşimler de yapı dinamik karekteristiğinin öğrenilmesinde kullanılmıştır. Mevcut yönetmelikler ve mühendislik öngörüsü çerçevesinde 152 metre yüksekliğindeki binanın yapısal titreşimleri değerlendirilmiştir. İşletme yük şartlarında değişik uzak ve yakın depremler etkisinde yapısal davranışın uygun olduğu değerlendirilmiştir. Çalışılan yüksek yapıda gözlenen titreşim seviyeleri yönetmeliklerde verilen insan konfor sınırlarını sağlamaktadır.