Benzoik Asit ve Kumarinin Allium cepa L var cepa Üzerindeki Sitotoksik Etkileri


BURÇAK T., DİKİLİTAŞ S., AKSOY Ö. , NADİR ALİ R.

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Turkey, 2 - 04 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bolu
  • Country: Turkey