Organofosfat entoksikasyonu ile ilişkilendirilmiş bir serebrovasküler hastalık olgusu


ALAGÖZ A. N. , Uçaroğlu Can N., BÖLÜK A.

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 15 - 21 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey