Oktadekanol ile modifiye edilmiş karbon nanotüp/poli(bütilen süksinat) nanokompozitlerinin izotermal olmayan kristalizasyon kinetiğinin incelenmesi


TUGAY Y., KODAL M. , ÖZKOÇ G.

6. Fiziksel Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 15 - 18 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey