Romatoid artrit hastalarında rituximab tedavisinin immünglobulin düzeylerine etkisi


TEMİZ KARADAĞ D., ÖZDEMİR IŞIK Ö. , TEKEOĞLU S., YAZICI A. , ÇEFLE A.

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015, vol.7, pp.1-216