Gestasyonel Diyabette Yeni Bir Risk Faktörü: Menarş Yaşı


ERGİN A. , ÖZDEMİR S. , TERZİ H., Ünal T., Taşkın A.

I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018