BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKDAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Ararat Y., Karagün E.

Kocaeli Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kocaeli Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-27
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: In this study, which aimed to determine the healting behavior level of Physical Education and Sports teacher candidates.  Methods:Therefore, the Health Life Style Orientation Scale was administered in 2013-2014 academic years. 84 students of the 4th year and 88 students of the 1st year; hence, total of 172  student studying in Physical Education and Sports Teaching Department of Kocaeli University.  Results: In conclusion, healting life style behavior of the teacher candidates was not found significant in terms of the variables of age, gender, year of doing professional sports, participation in a leisure activity, year of university education, degree of parental education, parental residence of the last 5 years,  place of accommodation as a student, whereas a significant difference was found in terms of the duration of doing amateur sports, and the economic status. Conclusion: This research has shown that healthy lifestyle behaviors are influenced by income level and participation in sports. 

Keywords: Healting behavior, Physical education, sports, teacher candidates

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının sağlık davranış düzeylerini belirlemektir.  Yöntem: Bunun için 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta okuyan 84; 1.sınıfta okuyan 88 öğrenci olmak üzere toplam 172 öğrenciye sağlık davranışı ölçeği uygulanmıştır.  Bulgular: Ölçek uygulamaları sonucu; öğretmen adaylarının sağlık davranışı; yaş, cinsiyet, okuduğu sınıf düzeyi, profesyonel spor yapma yılı, herhangi bir boş zaman etkinliğine katılıp katılmama durumu, öğrenci olarak kaldığı yer, ailenin son beş yıldır yaşadığı yer, anne ve baba eğitim düzeyi gibi değişkenler açısından anlamlı bulunmamıştır. Ekonomik durum ve amatör spor yapma yılı açısından ise anlamlı sonuçlar görülmüştür. Sonuç: Bu araştırma, sağlıklı yaşam biçimi davranışların gelir düzeyi ve spora katılımdan etkilendiğini göstermiştir.