Renal Pelvisin Yaygın Müsinöz Metaplazisi Nadir Görülen İki Olgu Sunumu


YAPRAK BAYRAK B., VURAL Ç. , YILDIZ D. K. , MÜEZZİNOĞLU B.

24. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey