Cinsel İstismara Maruz Kalan Türk Vatandaşı ve Mülteci Çocukların Durumu


Creative Commons License

Karataş K., Aslan H., Öztürk A. B. , Albayrak H.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.107-132, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18037/ausbd.845746
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.107-132

Abstract

In this study, it was aimed to assess the situation of Turkish citizen children who have been subjected to sexual abuse and refugee children who have been subjected to abuse mostly through child marriage by examining files including forensic interview reports, social examination reports and protective-supportive decisions application reports prepared after the notification of sexual abuse against the child. In the study, which was designed with quantitative research method within the framework of descriptive research model, information obtained from 181 children in 207 different files in Ankara Provincial Directorate of the Ministry of Family, Labor and Social Services was analysed. Statistical analysis of the data obtained by document analysis method was carried out on the database in SPSS 23 program created by the researchers. The data obtained were analyzed under the headings of socio-demographic information according to the nationalities of children and parents, information about sexual abuse of children, vulnerability of children to some risks and the process of sexual abuse intervention. In order to solve the identified problems, suggestions were made regarding social work interventions in the field of child protection. 

Çocua yönelik cinsel istismar, çocuk ve aile ile kapsamlı bir sosyal hizmet müdahalesi yapılmasını gerektirmektedir. Bu aratırmada, çocua yönelik cinsel istismarın bildirimi sonrasında hazırlanan adli görüme raporları, sosyal inceleme raporları ve koruyucu-destekleyici tedbir kararları uygulama raporlarını içeren dosyalar üzerinden cinsel istismara maruz kalan Türk vatandaı ve mülteci çocuklar ile ilgili durum deerlendirmesi yapmak amaçlanmıtır. Betimleyici aratırma modeli çerçevesinde nicel aratırma yöntemi ile tasarlanan aratırmada, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıı Ankara l Müdürlüünde bulunan toplam 207 farklı dosyada yer alan 181 çocuk hakkında elde edilen bilgiler taranmıtır. Belge incelemesi yöntemi ile elde edilen verilerin, aratırmacılar tarafından oluturulmuSPSS 23 programında veri tabanı üzerine ilenerek istatistiksel analizi yapılmıtır. Analiz sonucunda elde edilen bilgiler, çocukların ve ebeveynlerin uyruklarına göre sosyo-demografik bilgiler, çocukların uradıı cinsel istismara dair bilgi, çocukların bazı risklere açık olma durumu ve cinsel istismara müdahale süreci balıkları altında çözümlenmitir. Belirlenen sorunların çözümüne yönelik olarak çocuk koruma alanında sosyal hizmet müdahalelerine ilikin öneriler dile getirilmitir.