Bir Oyun Teorisi Analizi: Endüstri 4.0 Devrimi


Gümüş Ü., Kapucu H., Koç Ş. A.

ICOPEC2018: International Conference on Political Economy, 10 Years After the Great Recession:Orthodox versus Heterodox Economics, Athens, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.377-382

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Athens
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.377-382
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Competition as the result of globalization, motive of profit maximization, and progress in technology, in particular in cognitive technology, are effective in development of societies. One of the most important turning points in this process, the industry 4.0 revolution, is an important sign of a new revolution in the production process. It is noteworthy that smart factories, in which robot labor is used, operate in the production process in this period. In this study, we focus on the production process, which varies by the industry 4.0 revolution, by using a dynamic game between the government, the firm and the consumer.

Globalleşmenin etkisiyle rekabet olgusu, kar maksimizasyonu güdüsü ve teknolojideki ilerlemeler-bilhassa bilişsel teknolojideki ilerlemeler-toplumların hızlı ve etkin bir şekilde yüksek ilerleme sürecinde uzun mesafe kaydetmelerinde etkili olmaktadır. Bu süreçteki en önemli dönüm noktalarından biri olan endüstri 4.0 devrimi, üretim sürecinde yeni bir devrimin önemli bir işaretidir. Bu dönemde özellikle de robot emeğinin kullanıldığı akıllı fabrikaların üretim sürecinde faaliyet göstermeleri dikkat çekmektedir. Endüstri 4.0 devrimiyle değişen(değişecek) üretim sürecine odaklanan bu çalışma, hükümet, firma ve tüketici arasındaki dinamik bir oyun üzerinden temel almaktadır.