Gemi Sanayinde Çalışanların İş Doyumu ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


YORULMAZ M. , YILDIRIM PEKŞEN D., BÜYÜK N.

Imcofe’15: Internatıonal Multıdıscıplınary Congree Of Eurasıa, Makadonya, Skopje/Üsküp, Macedonia, 1 - 05 September 2015, pp.342-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Skopje/Üsküp
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.342-348