Türkiyede Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalinda Hazirlanan Yüksek Lisans Tezlerinin Araştirma Eğilimleri


Türkcan A. K. , GÜREL H. H.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri