ACCOUNTING POLICY CHOICE DECISIONS: AN EXAMPLE APPLICATION TO ILLUSTRATE THE IMPACTS ON FINANCIAL STATEMENTS OF ALTERNATIVE ACCOUNTING POLICIES


Haftacı V. , Kılınç Y.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.2, pp.349-367, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.349-367

Abstract

Accounting policy can be explained as a set of principles, assumptions, rules, and, practices that are based on the preparation of financial reports of companies and their presentation to relevant information users. Each business takes advantage of its accounting policies for how the financial transactions would be recorded to the accounting books. Accounting policies can be determined as imperative accounting policies as a result of accounting standards that businesses have to implement, generally accepted accounting principles and legal regulations. However, there are also accounting policies that offer alternatives in the related regulations. It is important why it was chosen rather than what the accounting policy was. Therefore, the accounting policy may be chosen by the managers to maximize the company’s profit, or the business manager may have determined it in order to increase their benefit. In this study, the question of why alternative accounting policies is chosen based on the accounting literature is discussed and the effect of alternative accounting policies on financial statements is shown with the help of a sample application. 

Muhasebe politikası, işletmelerin finansal raporların hazırlanıp ilgili bilgi kullanıcılarına sunulmasında esas aldıkları ilkeler, varsayımlar, kurallar ve uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Her işletme gerçekleşen finansal işlemlerin muhasebe defterlerine nasıl kaydedileceğine yönelik muhasebe politikalarından yararlanır. Muhasebe politikaları işletmelerin uygulamak zorunda olduğu muhasebe standartları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal düzenlemeler neticesinde zorunlu muhasebe politikası olarak belirlenebilir. Ancak ilgili düzenlemelerde alternatif sunan muhasebe politikaları da mevcuttur. Seçilen muhasebe politikasının ne olduğundan ziyade neden seçildiği önem arz eder. Bu bağlamda muhasebe politikaları işletme yönetimi tarafından şirketin kârını maksimum kılmak için yöneticiler tarafından seçilebileceği gibi işletme yöneticisinin kendi faydasına yönelik olarak da belirlenmiş olabilir. Bu çalışmada muhasebe literatüründe yer alan alternatif muhasebe politikalarının neden seçildiği sorusu ele alınmış ve alternatif muhasebe politikalarının finansal tablolar üzerindeki etkisi bir örnek uygulama ile ele alınmıştır.