Gemi Sanayinde Çalışanların İş Doyumu ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Yıldırım Pekşen D., Büyük N.

Researcher Social Science Studies, vol.5, no.4, pp.513-520, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.18301/rss.471
  • Title of Journal : Researcher Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.513-520

Abstract

Gemi Sanayisi deniz ulaştırmasında; demir-çelik, makine imalat, elektrik-elektronik, boya, lastik, plastik ve çeşitli kimyasallarla ilgili birçok sanayi kolunun ürünlerini bir araya getiren ve bu sanayiler için lokomotif etkisi yaratan ve ülke ekonomisi için oldukça önemli bir sektördür. Gemi inşası, bakımı ve onarımı gibi faaliyetlerin yer aldığı gemi sanayisi, sermaye yoğun aynı zamanda emek yoğun bir sektör olduğu için istihdam açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı gemi sanayinde çalışan beyaz ve mavi yakalı iş görenlerin; iş doyumu ve iş performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bazı demografik özelliklere göre araştırma değişkenlerinde anlamlı farklılıklar olup olmadığının ortaya çıkartılmasıdır. Çalışma amacına yönelik olarak, Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde çalışan 311 mavi ve beyaz yakalı iş görenlerden, anket yöntemiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucunda çalışanların konumuna göre iş doyumu düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, iş performansı algıları farklılık göstermemiştir. Ayrıca bu çalışma sonucunda çalışanların iş doyumu düzeyi, iş performansı algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerin, çalışanların iş doyumunu ve iş performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapması önerilmektedir.