İnterlökin 28B genotiplerin göre kronik hepatit C li Türk hastaların Özellikleri ve pegile interferon ile ribavirin kombinasyon tedavisine yanıtlar


AYGEN B., AKHAN S., GÜNAL Ö., TAHERİ S., ZARARSIZ G., SAYAN M., ...More

Klimik 2015. XVII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi., Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes