Ahmed Paşa Divanı nda Sevgilinin Mekânı


Kuzubaş M., Güner D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.274-385, 2015 (Peer-Reviewed Journal)