Torasik cerrahide ultrason rehberliğinde paravertebral blok deneyimlerimiz


KUŞ A. , GÜRKAN Y. , ARSLAN AYDIN Z. İ. , AKGÜL A. G. , AKSU C., TOKER K., ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey