Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Yenihan B.

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt.4, ss.170-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.170-183

Özet

Örgüt kültürü uzun yıllardır üzerinde durulan ve çeşitli değişkenlerle ilişkisi araştırılan bir kavramdır. Motivasyon bu değişkenlerden birisi olmakla birlikte hem organizasyonların başarısı hem de üyelerinin bireysel başarıları için ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Kırk-lareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri örgüt kültürü ve motivasyonları arasındaki ilişki nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandı-rılmış mülakat ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin kurumun fiziksel şartların-dan dolayı örgüt kültürünü tam olarak benimseyemedikleri ve bu durumun da motivas-yonlarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu durumda, okulun yeni bir kampüse taşınma-sından kaynaklı fiziksel sorunlar, ulaşım sorunları, barınma sorunları, yeterli düzeyde sos-yal ve kültürel imkanların olmaması ile akademik düzeyde yeterli aktivitelerin olmaması ön plana çıkmaktadır.