Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hava Kirliliği Tahmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme


Gültepe Y.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.16, pp.8-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)