Pazarlama Eğitiminde Çoklu Zeka Teorisinin Kullanılması İşletme Bölümü Öğrencilerinin Pazarlama Dersi Başarı Durumlarıyla Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma


GÜL O., GÜLLÜLÜ U., CANDAN F. B.

19. Ulusal PazarlamaKongresi, Turkey, 18 - 22 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey