Kemik Yıkımı BelirteciOlarak Ctx ile 25-ohD3 DüzeyleriArasındaki İlişkininRetrospektif OlarakLaboratuvar VerileriÜzerindenİncelenmesi


HUNÇ F. , ERALDEMİR F. C. , MARAL KIR H. , Koç Ş., Kocakır E.

IV. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu, 20 - 22 February 2019, vol.43, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 43
  • Doi Number: 10.1515/tjb-2018-43s106
  • Page Numbers: pp.10