Hemşirelerin İş YaşamKalitesini Belirleyen Etmenler: İş Güvenliği, Sosyodemografik Özellikler ve Çalışma Özellikleri


KERSU Ö., MERT BOĞA S. , KÖŞGEROĞLU N., AYDIN SAYILAN A., BAYDEMİR C. , İLTER G.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi veAmeliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text