Tiroidin Papiller Karsinomuna Eşlik Eden Paratiroid Kisti Olgu Sunumu


ÖZER D., VURAL Ç.

21. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye