TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİDE SİSTEME GÜVEN VE ALGILANAN RİSKİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: INSTAGRAM DÜKKÂN UYGULAMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


KOÇ F., GİRİŞKEN Y., giray c.

Beykoz Akademi Dergisi, vol.5, no.2, pp.232-253, 2017 (Peer-Reviewed Journal)