Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi


AKMAN G., ÖZCAN B., BAŞLI H., GÜNDÜZ E. B.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, vol.34, no.3, pp.45-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal)