Oflu Bilâl Efendi nin Pek Sakın Redifli Kasidesi


KUZUBAŞ M.

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)