COVID-19 SALGIN DÖNEMİ DUYGUSAL YEME DAVRANIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Akfırat O. N., Kılçık D. G.

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, vol.1, no.2, pp.240-268, 2021 (Peer-Reviewed Journal)