Küyerelleşme Kavramı Kapsamında, Kültürün İç Mekân Tasarımına Etkisinin Zincir Otellerin Lobi Tasarımları Üzerinden İrdelenmesi, Marriott Otel Örneği


KÜÇÜK E., ERTEN BİLGİÇ D.

JOURNAL OF ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol.7, no.1, pp.317-345, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier