İslam Huku Açısından Akdi Bir İlişkinin Bulunmadığı Durumlarda Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği


Ekşi A.

Tıp Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.31-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Tıp Hukuku Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.31-41

Özet

Hekim ile hasta arasındaki ilişki bir sözleşmeye dayanmadığı du- rumlarda vekâletsiz iş görme ve haksız fiil ilişkisi söz konusudur. Zaru- ret hâli, acil durumlar, ameliyatın genişletilmesi, gibi durumlarda hasta ile hekim arasında vekâletsiz iş görme ilişkisi ortaya çıkar. Tedavi söz- leşmesinin bulunmaması veya sözleşme hükümlerinin aşılması hâlinde de doktor ile hasta arasında haksız fiil ilişkisi sözkonusu olur. Ayrıca hekimin bir hastane ortamında yaptığı müdahalelerden doğan sorumlu- luğu haksız fiil kapsamında değerlendirilir.

In the cases of the relationship between doctor and patient is not based on a contract and in tort gestio relationship in question. State of necessity, emergency, surgery, expanding the relationship with such situations arise gestio between the patient and the physician. Treatment of the provisions of the contract or agreement shall be payable in the absence of tort, the relationship between doctor and patient is concerned. In addition, the physician in a hospital environment is considered within the scope of tort liability for interference.