İstanbul İli Avrupa Yakası Fitness Antrenörlerinin Tükenmişlik Duygu Durumu, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi


KAYĞUSUZ Ş., KARAGÜN E.

Spor Bilimleri Kongresi, 12 October - 17 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper