Comments on Cardiology Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar


URAL E.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, vol.51, no.5, pp.368-369, 2023 (Scopus) identifier identifier