Öz-yönelimin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisinde Girişimcilik Algısının Aracı Rolü


Uçkun C. G., Korkmaz F., Yener S.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)